logo

Pridobitev za vas!

Temeljna predpisa, ki določata in urejata dolžnost zaposlovanja invalidov – kvoto,
hkrati pa tudi vzpodbude za zaposlovanje invalidov, sta Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredba o določitvi kvote.


Kvota je predpisani oziroma obvezni delež invalidov, ki jih je podjetje – delodajalec oz. zavezanec za kvoto, dolžan zaposliti.

Kvoto se določa glede na celotno število zaposlenih in glavno dejavnost podjetja.

Podjetje – delodajalec, ki zaposluje 20 ali več oseb, ima obveznost izpolnjevati kvoto invalidov, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od dejavnosti).

Podjetje lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:
• ima zaposleno predpisano število invalidov 
• plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov skladu
• ali sklene sodelovanje z zaposlitvenim centrom, kjer je oproščen plačila kvote.

Plačilo zaradi neizpolnjenja

Za podjetje se kvota izračuna glede na registrirano dejavnosti in število zaposlenih.

Podjetje, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga  moral zaposliti za izpolnitev kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70% zakonsko predpisane minimalne plače.

Nekaj statičnih podatkov Centra Jaspis

174

zadovoljnih naročnikov

682

zaključenih projektov

62

delavnih rehabilitantov


CENTER JASPIS CELJE, zavod za socialne in svetovalne storitve

PE Celje: Mariborska cesta 54, 3000 Celje
PE Maribor: Cesta k Tamu 77, 2000 Maribor

www.jaspis.si


Podatki o zavodu


ID za DDV: SI 35588152
Matična številka: 2345765000

IBAN: SI56 3500 1000 1395 160 (BKS BANK AG)


Kontakti zavoda


Center telefon: +386 51 400 512
Komerciala telefon: +386 41 775 968
Uprava telefon: +386 31 820 154
E-pošta: info@jaspis.si

CENTER JASPIS CELJE, zavod  :: 

Center Jaspis Celje, zavod © . Vse pravice pridržane.